Pixelfarming logo
 
 
 
 
 
 
Juli 2019. Hoe staat het met de vorderingen op het gebied van PixelFarming?
Met deze nieuwsbrief brengen we je weer 'up to date'!
 
 
 
 

Masterclass Strokenteelt

Afgelopen week zijn we aanwezig geweest bij een masterclass "strokenteelt", verzorgd door de WUR op de werklocatie van ERF in Zeewolde. Op deze testlocatie zijn verschillende breedtes in onderzoek, en het lijkt erop dat de stroken van 6 meter breed het best presteren met betrekking tot opbrengst en ziektedruk. Stroken van 48 meter vertonen hetzelfde patroon als monocultuurgronden.

Lees meer
 
 

Personal Shopping Experience

Als eerste operationele testlocatie voor pixelfarming leveren wij sinds dit seizoen vanuit de campus aan restaurants. Zij hebben bij ons hun eigen groentetuin, op afstand en toch dichtbij: elke week wandelen we door hun tuin en bekijken we de mogelijke oogst voor de aankomende week, aan de hand van de eerder geplaatste bestellingen. Iedere week iets anders op het menu. Afhankelijk van wat er groeit. Vers van het land!
 
 

Bodembeheer

We krijgen geleidelijk aan steeds meer zicht op toestand van de bodem, en vooral op het belang van een goed bodembeheer. Als de bodem gezond is, is het gewas erop ook gezond. Een aspect hiervan is de zuurgraad. Op onze testpercelen blijkt de zuurgraad aan de lage kant, ingegeven door een overschot aan biomassa zoals hout. Hierdoor ontstaan relatief veel schimmelstructuren. Bij het op orde brengen van een teeltperceel zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen of kunstmest is het belangrijk om iets te weten van Ecologische Successie. Zo integreren we "oude" kennis met nieuwe technieken!
 
 

Robot ontwikkeling

Deze week hebben medewerkers van de HAS hun pixelfarming robot bij ons afgeleverd voor verdere ontwikkeling. Deze robot is gebouwd door studenten van Avans voor de HAS en draait op de software die door ons ontwikkeld is voor pixelfarming. Na de zomervakantie starten er 2 studenten Mechatronica met het ontwikkelen van nieuwe tools voor de robot.