Pixelfarming logo
 
 
 
 
 
 

Kom ook een kijkje nemen!

 
 
 
 

Insiders sessie Pixelfarming Robotics

Wij nodigen je graag uit voor onze online insiders sessies op 26 & 27 mei van Pixelfarming. Leer meer over artificial intelligence (AI), de biologie en robotics. Geniet van een virtuele tour over onze velden en van de nieuwe robots. Kies welke dag en tijd het best bij jou past tijdens je registratie. We kijken er naar uit je te zien!

info en inschrijven
 
 

Werkgroep programma circulair voedselsysteem

De gemeente Altena wil haar inwoners en ondernemers steunen op de weg naar circulair. Campus Almkerk is gevraagd om deel te nemen aan de werkgroep die in co-creatie het programma circulair voedselsysteem zal ontwikkelen. Het programmaplan is eind 2021 gereed en beschrijft hoe de gemeente voortgang kan boeken op de weg naar circulaire economie - startend bij het voedselsysteem, en zich daarbij kan onderscheiden als nationaal experimenteergebied. Een belangrijke taak waardoor we Altena als een goede rentmeester over kunnen dragen aan toekomstige generaties.
 
 

Onkruid of gewasbeschermer?

Is al het onkruid de vijand van gewassen? Yuhang Sun MSc. heeft onlangs een Thesis Colloquium gepresenteerd met zijn studieresultaten. In deze studie onderzocht hij de potentiële gezelschapsplanten om de productiviteit van rode kool te verbeteren voor pixel cropping bij Landgoed Velhorst. Hij ontdekte dat er enkele potentiële plantensoorten zijn die de rode kool aanzienlijk kunnen beïnvloeden: de opkomst van gewoon duizendblad (A. millefolium) en gewone orache (A. patula) verminderde de voedingsschade van rode kool aanzienlijk. Omgekeerd werd het schadeniveau van rode kool die naast korenbloem (C. cyanus) groeide verhoogd. Het verse gewicht van rode kool profiteerde aanzienlijk van de aanwezigheid van gewone paardebloem (T. officinale) en witte klaver (T. berouw). Een mooie stap voor de kennisvergaring ten behoeve van Pixelfarming.

bericht
 
 

Brussel propageert Pixelfarming

Brussel bouwt aan een nieuw klimaat en landbouwbeleid. Deze ambitieuse en drastische hervormingsplannen voor de landbouw worden opgesteld met als doel het met 55% terugbrengen van de CO2-uitstoot in 2030. Ook Pixelfarming wordt door Brussel gepropageerd als nieuwe landbouwvorm. Alleen door in te zetten op vergaande innovaties, komen de doelstellingen binnen handbereik. Wij werken er hard aan!

artikel Nieuwe Oogst
 
 

Weide- & akkervogelbescherming

Ook dit seizoen hebben wij weer aandacht geschonken aan de akkervogelbescherming. De op ons land gevonden nesten van de kieviet en scholekster hebben we beschermd voordat we een bewerking gingen toepassen. Het aantal agrariërs dat medewerking verleent aan de vogelbescherming is voor het vijfde jaar op rij gestegen van 1429 naar 1704 in Noord-Brabant. (bron: jaarverslag 2020 Vrijwillige weide- & akkervogelbescherming in Noord-Brabant). Een mooi streven om met elkaar de biodiversiteit weer op pijl te brengen.

jaarverslag 2020